La Suisse

 

Notre pays d’accueil
Aujourd’hui nous avons appris à mieux connaitre la Suisse par de nombreux jeux. Ainsi nous savons ce qu’est la fondue, où se trouve le Palais fédéral et qu’avec les cerises on peut faire du kirsch. Nous avons essayé d’ouvrir une plaque de chocolat avec un couteau et une fourchette et à la fin nous avons fait un carillon avec des cloches de vaches. Nous avons surtout appris comment bien se laver les dents.

 

ţara noastră gazdă
Astăzi am învăţat să cunoaştem mai bine Elveţia prin numeroase jocuri. Astfel am învăţat ce reprezintă „fondue“, unde este situat Palatul Federal şi că cu cireşe putem pregăti un „kirsch“. Am încercat să deschidem şi să mîncăm o ciocolată cu cuţitul şi furculiţa, iar la sfîrşit am făcut o pendulă cu clopoţei pentru vaci. Am învăţat în special cum să avem o igienă dentară corectă.

 

наша принимающая страна
Через многих играх мы сегодня узнали Швейцарию по лучше. Теперь мы знаем, что такое „фондю“, как  выглядит здание Парламента и что из черешни можно приготовить „кирш“. С ножом и вилкой, мы пытались развернуть шоколадку и съесть. В конце мы смогли сделать маятник из колокольчиков. А еще важнее мы учили как должны чистить зубы правильно.