Loisirs

 

Des jeux et du sport
Ici au camp, il y a plein de gens si gentils qui jouent avec nous, avec qui nous faisons des bricolages ou qui organisent du sport. Un immense merci aux Bénévoles de la Croix Rouge, à toute l’équipe de la Protection civile de Bâle Campagne, aux soldats qui accomplissent leur service long et à tous ceux qui sont là pour nous. 

 

Jocuri și sport
Aici, în tabără, există multe persoane drăguțe care se joacă cu noi, alături de care meșteșugărim sau care organizează activități sportive. Avem doar mulțumiri pentru voluntarii de la Crucea Roșie, întreaga echipă a Protecției civile din Bâle Campagne, soldații care își realizează serviciul de lungă durată, cît și pentru toți cei care sunt aici pentru noi.

 

Игры и спорт
Здесь, в лагере, есть много хороших людей, которые играют с нами, вместе занимаются рукоделием и организуют спортивные мероприятии. Мы очень благодарны добровольцам из Красного Креста, всей команде гражданской защиты Базель-Ланд, военным, находящимся на длительном сроке службы, а также всем кто здесь присутствует ради нас.