Pays hôte

 

La Suisse
Pendant deux semaines nous sommes les hôtes de la Suisse et ici il y a des choses qui sont différentes qu'en Moldavie. Par de nombreux jeux nous avons découvert le pays et ses habitants. Du chocolat, des cloches de vache, la fondue ... ah oui aussi une gentille dame qui nous a montré comment bien se brosser les dents.


Elveția
Timp de două săptămîni vom fi oaspeți în Elveția și aici există lucruri diferite de Moldova. Prin numeroase jocuri am descoperit țara și locuitorii săi. Ciocolate, talangile vacilor, fondue... și o doamnă amabilă care ne-a arătat cum r trbui să ne spălăm corect pe dinți.
 


Швейцария
В течение двух недель мы будем гостить в Швейцарии и есть разные вещи по сравнение с Молдовой. По многим игр мы узнали страну и её жителей. Конфеты,  колокола, фондю ... и хорошая леди, которая показала нам, как чистить зубы правильно.